ปลาฉนากจะงอยปากแคบ ปลาฉนากเขียว

ปลาฉนากจะงอยปากแคบ ปลาฉนากเขียว

ปลาฉนากจะงอยปากแคบ (อังกฤษ: Knifetooth sawfish, Pointed sawfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Anoxypristis cuspidata) ปลากระดูกอ่อนชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาฉนาก (Pristidae) จัดเป็นปลาฉนากเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Anoxypristis4 โดยมาจากภาษากรีก oxy (οξυ) หมายถึง “คม”, pristis (πρίστης) หมายถึง “เลื่อย” และ custidata มาจากภาษาละตินคำว่า cuspidatus หมายถึง “จุด”5

ลักษณะ

 

เปรียบเทียบลักษณะความกว้างของจะงอยปาก ฟัน ลักษณะและขนาดของหางและครีบอก และตำแหน่งของครีบหลังเทียบกับครีบเอว ในปลาฉนากจะงอยปากกว้าง (P. pristis – บน) ปลาฉนากเขียว (P. zijsron – กลาง) และ ปลาฉนากจะงอยปากแคบ (Anoxypristis cuspidata – ล่าง)

มีรูปร่างเหมือนปลาฉนากทั่วไป แต่มีรูปร่างเพรียวกว่า ส่วนหัวแคบกว่า สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทา จะงอยปากแคบกว่าปลาฉนากจะงอยปากกว้าง (Pristis microdon) และมีจำนวนซี่ฟันมากกว่า คือ มีจำนวน 23-35 คู่3

 

ขนาดโตเต็มที่ราว 4 เมตร เป็นปลาฉนากอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดได้ เจอตามชายฝั่งของทะเลอินโด-แปซิฟิก, ทะเลแดง, อ่าวเปอร์เซีย, ปาปัวนิวกินี, ประเทศออสเตรเลียทางตอนเหนือ, ประเทศญี่ปุ่นตอนใต้ รวมทั้งปากแม่น้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วย

 

ปลาฉนากจะงอยปากแคบ

 

ปลาฉนากจะงอยปากแคบ จัดเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตตามบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

ปลาฉนากจะงอยปากแคบ

ตอนที่มีชีวิตอยู่: 56–0Ma

PreЄЄOSDCPTJKPgN

อีโอซีน – ปัจจุบัน1

Anoxypristis cuspidata.png

สถานะการอนุรักษ์และรักษา

ใกล้สูญพันธุ์ (IUCN 3.1)2

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Chondrichthyes

ชั้นย่อย: Elasmobranchii

ชั้น: Pristiformes

ตระกูล: Pristidae

สกุล: Anoxypristis

White & Moy-Thomas, 1941

สปีชีส์: A. cuspidata

ชื่อทวินาม

Anoxypristis cuspidata

(Latham, 1794)

ชื่อพ้อง3

Pristis cuspidata Latham, 1794

 

ปลาฉนากเขียว

ปลาฉนากเขียว (อังกฤษ: Green sawfish, Longcomb sawfish, Narrowsnout sawfish) ปลากระดูกอ่อนขนาดใหญ่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pristis zijsron ในตระกูลปลาฉนาก (Pristidae) มีรูปร่างคล้ายปลาฉนากจะงอยปากกว้าง หรือ ปลาฉนากน้ำจืด (P. microdon) ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน มีจะงอยปากที่ยาวเป็น 1/3 ของความยาวลำตัวและก็หาง มีซี่ฟันทั้งหมด 24-34 คู่ ครีบหลังอันแรกคู่หลังครีบอก ครีบหางท่อนบนมีขนาดใหญ่

ลักษณะและการกระจายพันธุ์

 

เปรียบเทียบลักษณะความกว้างของจะงอยปาก ฟัน ลักษณะและขนาดของหางและครีบอก และตำแหน่งของครีบหลังเทียบกับครีบเอว ในปลาฉนากจะงอยปากกว้าง (P. pristis – บน) ปลาฉนากเขียว (P. zijsron – กลาง) และ ปลาฉนากจะงอยปากแคบ (Anoxypristis cuspidata – ล่าง)

ขนาดโตเต็มที่ได้ 7.3 เมตร พบกระจายพันธุ์บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย, แอฟริกาทิศตะวันออก, ห้วงมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ ,สมุทรจีนใต้, ขว้างปัวนิวกินี รวมทั้งภาคเหนือแล้วก็เมืองนิวเซาท์เวลส์ของประเทศออสเตรเลีย ในบริเวณน้ำขุ่นหรือดินเลน เป็นปลาฉนากอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำกร่อย หรือน้ำจืดสนิทได้ ลูกปลาวัยอ่อนซี่ฟันจะไม่แข็งเหมือนปลาวัยโต และจะแข็งขึ้นเรื่อยๆตามวัย

ปลาฉนากเขียว

สถานะการอนุรักษ์

 

เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (IUCN 3.1)1

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Chondrichthyes

ชั้นย่อย: Elasmobranchii

อันดับ: Pristiformes

ตระกูล: Pristidae

สกุล: Pristis

สปีชีส์: P. zijsron

ชื่อทวินาม

Pristis zijsron

Bleeker, 1851