สาเหตุของโรคภูมิแพ้

สาเหตุของโรคภูมิแพ้

January 18, 2021 Off By Melissa Webb

      โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือสารระคายเคือง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิตแต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือทำงาน ภูมิแพ้นั้นเป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี  

สาเหตุของโรคภูมิแพ้

  • กรรมพันธุ์ ในกรณีที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ได้ง่าย เพราะภูมิแพ้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็น ลูกก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ประมาณ 30% แต่ถ้าหากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่ ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้สูงถึง 60-70 %
  • สิ่งแวดล้อม  เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก  เพราะสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเกิดจากภาวะแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง  เช่น  การหายใจ  การรับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่งการสัมผัสสารที่ร่างกายได้รับหรือสัมผัสแล้วทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ตามมา ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ ไรฝุ่น ละอองเกสร เชื้อรา อาหารบางชนิด เช่น นมวัว ไข่ขาว อาหารทะเล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ ได้แก่ อากาศเปลี่ยน การสัมผัสสารระคายเคือง เช่น ควันธูป ควันบุหรี่
ชนิดของโรคภูมิแพ้อาจแบ่งออกอย่างง่ายๆได้ตามระบบที่มีอาการ
      1. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับทางเดินหายใจส่วนล่าง อาทิ โรคหืด
      2. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับโพรงจมูก ทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
      3. โรคภูมิแพ้ที่เกิดทางผิวหนัง
      4. โรคภูมิแพ้ทางตา
      5. โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง ที่มีอาการเกิดกับหลายระบบ
      อย่างไรก็ตาม ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง  อาจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จำนวนมาก โดยจะมีอาการที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน คือ มีน้ำมูกไหล ในลักษณะที่ใส , คันจมูก , จาม หรือคนไข้บางท่านอาจจะมีอาการไอเรื้อรัง ไอกระแอมตลอดเวลา เพราะมีเสมหะไหลหรือซึมลงคอ  บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง , นอนกรน , ถอนหายใจบ่อย , มีอาการปากแห้ง , คันหัวตา แต่ไม่ถึงกับมีอารการตาแดง 

      วิธีที่จะช่วยป้องกันและช่วยให้อาการภูมิแพ้ลดลงได้ง่ายคือการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ภายในที่พัก  เพราะเครื่องฟอกอากาศจะช่วยฟอกสิ่งแปลกปลอมในอากาศเช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ สารต่าง ๆ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกัน