ปลาหลด ลาหลดม้าลาย ปลาหลดหลังจุด ปลาน้ำจืด

ปลาหลด ปลาน้ำจืด

ปลาหลด เป็นชื่อปลานํ้าจืดชืดทุกประเภทในสกุลปลากระดูกแข็งประเภทหนึ่ง ใช้นามสกุลว่า Macrognathus จัดอยู่ในชั้นปลาไหลท้องนา (Synbranchiformes) สกุลปลาวัวกระทิง (Mastacembelidae)

ปลาหลดมีรูปร่างเพรียวยาว ลำตัวแบนข้าง หัวและตามีขนาดเล็ก มีจุดเด่นคือ ปากเล็กและมีจะงอยปากแหลมยาว มีลักษณะทั่วไปคล้ายปลาในสกุล Mastacembelus หรือปลาวัวกระทิง ทว่ามีขนาดแล้วก็รูปร่างเล็กกว่ากันมาก มีสีสันและลวดลายน้อยกว่า1 โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความยาวราวไม่เกิน 1 ฟุต และก็มีครีบหางแยกออกจากครีบหลังและครีบท้องชัดเจน

ก้านครีบเดี่ยวของครีบหลังเป็นหนามสั้นๆปลายแหลมประมาณ 12-31 ก้าน ปลายจะงอยปากที่จมูกคู่หน้าแยกออกเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ4 หรือ 6 ติ่ง เกล็ดมีขนาดเล็กมากมีพฤติกรรมความเป็นอยู่และการหากินคล้ายๆกัน โดยอาจจะพบได้ในลำธารน้ำตกบนภูเขาหรือในป่าดิบชื้นด้วยเจอกระจายพันธุ์ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ของการเป็นอาหาร ตกปลา และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 

การจำแนก

สกุลปลาหลดปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 23 ชนิด3 ชนิดที่มีชื่อภาษาไทยเป็นประเภทที่เจอในประเทศไทย

 

1.Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786)

2.Macrognathus aral (Bloch & J. G. Schneider, 1801)

3.Macrognathus aureus Britz, 2010

4.Macrognathus caudiocellatus (Boulenger, 1893)

5.Macrognathus circumcinctus (Hora, 1924) — ปลาหลดภูเขา

6.Macrognathus dorsiocellatus Britz, 2010

7.Macrognathus fasciatus Plamoottil & Abraham, 20143

8.Macrognathus guentheri (Day, 1865)

9.Macrognathus keithi (Herre, 1940)

10.Macrognathus lineatomaculatus Britz, 2010 — ปลาหลดภูเขาลายจุด

11.Macrognathus maculatus (Cuvier, 1832)

12.Macrognathus malabaricus (Jerdon, 1849)

13.Macrognathus meklongensis Roberts, 1986 — ปลาหลดแม่กลอง

14.Macrognathus morehensis Arunkumar & Tombi Singh, 2000

15.Macrognathus obscurus Britz, 2010

16.Macrognathus pancalus Hamilton, 1822

17.Macrognathus pavo Britz, 2010

18.Macrognathus pentophthalmos (Gronow, 1854)

19.Macrognathus semiocellatus Roberts, 1986 — ปลาหลดข้างหลังจุด, ปลาหลดลายจุด

20.Macrognathus siamensis (Günther, 1861) — ปลาหลดจุด

21.Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935)

22.Macrognathus tapirus Kottelat & Widjanarti, 2005 — ปลาหลดลายเฉียง

23Macrognathus zebrinus (Blyth, 1858) — ปลาหลดม้าลาย

 

ปลาหลดม้าลาย

ลาหลดม้าลาย (อังกฤษ: zebra spiny eel; ชื่อวิทยาศาสตร์: Macrognathus zebrinus) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในสกุลปลาหลด (Macrognathus) สกุลปลากระทิง (Mastacembelidae)

มีรูปร่างลักษณะราวกับปลาหลดทั่วๆไป แม้กระนั้นมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มากยิ่งกว่าบางส่วน จะงอยปากยื่นแหลมกว่า มีลำตัวสีน้ำตาลปนเขียว มีจุดเด่นก็คือ มีลายเป็นบั้งๆสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ เป็นเส้นลายริ้วตลอดทั้งตัวเจอกระจายพันธุ์เฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำสาละวินที่เดียวในโลก มีความยาวโดยเฉลี่ยราวๆ 10-20 ซม. เจอโตเต็มกำลังได้ถึง 46 ซม.1 เป็นปลาแคว้นที่พบได้ทั่วไป นิยมเอามาปรุงสดแล้วก็ทำเป็นปลาแห้งบริโภคกันในเขตแดน และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวย แต่ไม่พบบ่อยมีขายบ่อยนัก

 

ปลาหลดข้างหลังจุด หรือ ปลาหลดลายจุด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Macrognathus semiocellatus) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในสกุลปลาหลด (Macrognathus) สกุลปลากระทิง (Mastacembelidae)

 

มีรูปร่างเหมือนปลาชนิดอื่นๆที่อยู่ในสกุลปลาหลด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิด M. siamensis แต่ว่ามีรูปร่างเรียวกว่า มีลายที่ลำตัวบนพื้นลำตัวสีน้ำตาลเขียวตัดกันไปตลอดทั้งลำตัว และมีจุดครึ่งวงกลมสีดำที่บริเวณใต้ครีบหลังประมาณ 7-8 จุด มีครีบก้นที่เชื่อมต่อเป็นอันเดียวกันกับครีบหลังและครีบท้อง เหมือนปลาในสกุลปลากระทิง (Mastacembelus)มีขนาดความยาวประมาณ 19 ซม. พบกระจายพันธุ์เฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำโขงและสาขาเท่านั้น จัดว่าเป็นปลาที่พบได้บ่อยและชุกชุมในท้องถิ่น