Tag: ทำความสะอาด

January 21, 2021 Off By Melissa Webb

ทำความสะอาดบ้านด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ 

      ในตอนนี้นั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทุกคนนั้นต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตตอนนี้ เพราะทุกคนนั้นต้องใช้ชีวิตที่ต้องระแวดระวังเชื้อโรค หรือไวรัสกัน ต้องใช้ชีวิตประจำวันกันแบบมีระยะห่าง เราทุกคนจึงต้องหันมาใ่ส่ใจสุขอนามัยกันอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งเรื่อง หารการกิน การออกกำลังกาย การปฏิบัติตัวในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งการดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ในบ้านให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยเฉพาะเจ้าไวรัสโคโรนาที่อาจแฝงตัวอยู่เข้ามาในบ้านได้ถ้าเราการ์ดตก หากบางคนนั้นรู้สึกว่าการทำความสะอาดบ้านนั้นเป็นเรื่องยาก วันนี้เราก็มีบทความ ทำความสะอาดบ้านด้วย…