Tag: สาเหตุของโรคภูมิแพ้

January 18, 2021 Off By Melissa Webb

สาเหตุของโรคภูมิแพ้

      โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือสารระคายเคือง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิตแต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือทำงาน ภูมิแพ้นั้นเป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี   สาเหตุของโรคภูมิแพ้ กรรมพันธุ์…